Байланыстар

Павлодар қ.:

Басқарма басшысының қабылдау бөлмесі: тел. 66-33-04

Павлодар қаласы бойынша еңбек қатынастарын бақылау бөлімі: 66-33-06

Павлодар қаласы бойынша еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды бақылау бөлімі: 66-33-07

Екібастұз, Ақсу қалалары және аудандар бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі: 8 (7187) 40-41-86

Ақпараттық және құқықтық жұмыс бөлімі: 66-02-87

Кеңсе: 66-33-08

Кадрлар бөлімі: 66-02-88

Бухгалтерия: 65-34-73

Екібастұз қ.: 8 (7187) 40-41-86

Аксуқ.:  8 (71837) 6-35-56