Жүргізілген тексеру туралы

Түскен өтінішке байланысты еңбек заңнамасының бұзылуы жөнінде «Естай атындағы мәдениет Сарайы» КМКК жоспардан тыс тексеріс жүргізілді.

Тексеру нәтижелері бойынша, жұмыс беруші жұмыскерді, жұмысына тікелей қатысты болып табылатын жұмыс берушінің актілерімен (еңбек функциялары) таныстырмаған, бұл ҚР ЕК (әрі қарай – ҚР ЕК) 23-бабының 2 тармағы 6 тармақшасының бұзушылығы болып табылады.

Және ҚР ЕК 28бабы 1тармағының 6 тармақшасың бұзуда еңбек келісімінде  жұмыс уақытының тәртібі және демалыс уақыты көрсетілмеген.

Тексеру барысында анықталған бұзушылықтар бойынша жұмыс берушіге Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасы   талаптарының бұзушылықтарын жою туралы нұсқама берілді.