Жаңа Еңбек кодексі

Бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 нақты қадам (83 қадам еңбек қатынастарын ырықтандыру) Ұлт жоспарын жүзеге асыру шеңберінде 2016 жылы қаңтар айынан бастап, 2015 жылдың 23 қарашадағы Мемлекет басшысымен әзірленген Жаңа Еңбек кодексі  заңдылық күшіне енді.

Жаңа Еңбек кодексімен  жұмыс беруші мен қызметкерлер арасындағы еңбек қатынасы саласына мемлекеттің араласу шеңберлері  нақты анықталған және тараптардың тең болуын қамтамасыз етуді есепке ала отырып, еңбек қатынастары субъектілерінің рөлі мен жауапкершілігі бөлінген. Жұмыс беруші мен қызметкерлердің ара қатынастары ұжымдық келіссөздер және олардың арасындағы келісімдер мен шарттар арқылы жасалатын болады.

Сонымен қатар, мемлекетпен бұрынғыдай қызметкерлерге базалық кепілдіктер мен өтемақылар төменгі еңбек стандарттары белгіленген, негізгі құқықтары мен міндеттері анықталды.

Облыс еңбек басқармасының мамандарымен облыстың ұйымдары мен кәсіпорындар еңбек ұжымдардың арасында ауқымды түсіндіру жұмыстары жүргізілуде.