Жүргізілген тексеру туралы

«Павлодар облысы еңбек басқармасы» ММ-нің мекен-жайына «Павлодарский тепличный комбинат» ЖШС-нің жұмысшысынан еңбек заңнамасын бұзу мәселесі бойынша өтніш келіп түсті.

Басқарма «ТОО «KDV Казахстан»» ЖШС-не қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізді, оның нәтижесінде жұмыс беруші жұмысшыларға жалақы мен жұмыстан босатылғаннан кейінгі тиесілі соманы төлемегендігі анықталды.

Тексеріс кезіндегі анықталған бұзушылықтар бойынша, ҚР еңбек Кодексінің 193-б. 4-т. сәйкес, жұмыс берушіге еңбек заңнамасын бұзуды жою туралы нұсқама берілді және әкімшілік жаза қолданылды.