Жазатайым оқиға болған кездегі жұмыс берушінің міндеттері