Егіс алдында нұсқау

2018 жылы 6 сәуірде мемлекеттік еңбек инспекторы А.М.Казанцевпен тұрғындармен, еңбек ұжымдарының мүшелерімен, сондай-ақ Павлодар ауданы Новочерноярка ауылының шағын және орта бизнес өкілдерімен еңбек қатынастарын заңдастыру, еңбек заңнамасының нормаларын қолдану мәселелері бойынша кездесу өткізілді.

Кездесу барысында қала тұрғындары мен шаруа қожалықтарының жұмысшыларына еңбек шарттарын жасау қажеттілігі туралы хабарламалар, ал жұмыс берушілерге - еңбек шарттарының үлгілері тапсырылды. Сондай-ақ еңбек заңнамасын қолдану бойынша қойылатын сұрақтарғатиісті жауаптар және түсініктемелер берілді.